• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Потражња


Информација о пројекту


(ради потребе наше интерне комуникације неопходно је да се одреди, наведе име које ћемо користити у току наше комуникације)


(река, град, држава итд)

Клијент - купац
Фаза извођења пројекта
Пројекти са резервоаром или пројекти са различитим варирањем нивоа воде:


Пројекти са резервоаром или пројекти са различитим варирањем нивоа воде:


Висина

Проток воде (значи проток употребљив након успостваљања минималног хигијенског протока)

Крива трајања протока је пожељна, ако је на располагању. Такође је важно знати да ли постоји неки посебан-дневни, ноћни-, месечни или сезонски проток (пијаћа воде, резервоари и сл.)

Квалитет воде

Снабдевање водом (доток воде)


Производња струје


Регулација турбинеОбим испорукеПримерак овог формулара ће бити послат на е-маил адресу.