• Čeština
 • English
 • Română
 • Српски језик
 • Srbski
 • Русский
 • Español
 • Türkçe
 • Bahasa Indonesia
 • Bosanski
 • Hrvatski
 • македонски јазик
 • Slovenščina
 • Ελληνικά

Potražnja

Informacija o projektu (radi potrebe naše interne komunikacije neophodno je da se odredi, navede ime koje ćemo koristiti u toku naše komunikacije) (reka, grad, država itd)
Klijent - kupac
Faza izvođenja projekta
Projekti sa rezervoarom ili projekti sa različitim variranjem nivoa vode: Projekti sa rezervoarom ili projekti sa različitim variranjem nivoa vode:
Visina
Protok vode (znači protok upotrebljiv nakon uspostvaljanja minimalnog higijenskog protoka) Kriva trajanja protoka je poželjna, ako je na raspolaganju. Takođe je važno znati da li postoji neki poseban-dnevni, noćni-, mesečni ili sezonski protok (pijaća vode, rezervoari i sl.)
Kvalitet vode
Snabdevanje vodom (dotok vode)
Proizvodnja struje
Regulacija turbine
Obim isporuke
Primerak ovog formulara će biti poslat na e-mail adresu.